RE/MAX ja TPS – menestyksekästä yhteistyötä.

RE/MAX ja TPS ovat jo vuo­sia teh­neet me­nes­tyk­sek­kääs­ti yh­teis­työ­tä. RE/MAX on tur­ku­lai­sel­le tuttu ja tur­val­li­nen va­lin­ta kiin­teis­tön­vä­li­ty­s­asiois­sa!

RE/MAX on TPS:n yh­teis­työ­kump­pa­ni kiin­teis­tön­vä­li­tyk­ses­sä.

Kai­kis­ta tämän kam­pan­ja­si­vun kaut­ta tul­leis­ta kaup­paan joh­ta­neis­ta toi­mek­sian­nois­ta RE/MAX ohjaa osan TPS:lle, joten si­nul­la on myös siten mah­dol­li­suus tukea seu­ran toi­min­taa.

Kun asun­non­vaih­to on si­nul­la tai per­heel­lä­si ajan­koh­tais­ta, voit tun­nus­taa väriä ja sa­mal­la tukea TPS:aa käyt­tä­mäl­lä RE/MAXin pal­ve­lu­ja.

Kuin­ka voit osal­lis­tua?

Pyydä mei­dät il­mai­sel­le ar­vio­käyn­nil­le ja siitä se kaik­ki alkaa.


TIE­SIT­KÖ?
RE/MAXin tuo­reim­mas­sa Asia­kas­ky­se­lys­sä asia­kas-
tyy­ty­väi­syys
oli (as­tei­kol­la 4-10) kii­tet­tä­vä 9.


TIE­SIT­KÖ?
RE/MAXin tuo­reim­mas­sa Asia­kas­ky­se­lys­sä 9/10:stä oli val­mis suo­sit­te­le­maan RE/MAX-vä­lit­tä­jää.


TIE­SIT­KÖ?
RE/MAXin myyn­tia­jat ovat Suo­men ko­ko­nais­mark­ki­naa kes­ki­mää­rin 15-20% ly­hyem­mät.

Lähde: KVKL Hin­ta­seu­ran­ta­pal­ve­lu, Tut­ka-pal­ve­lu, RE/MAX Suomi

Pyydä meidät ilmaiselle arviokäynnille!

 

OTA YHTEYTTÄ

Oletko myymässä asuntoasi lähitulevaisuudessa ja haluat arvion asunnon myyntihinnasta sekä myyntiajasta?

 Kyllä, haluan keskustella lisää asunnon myynnistä ja toivon, että minuun ollaan yhteydessä. Olen myös tutustunut RE/MAXin tietosuojaselosteeseen.